DISCLAIMER

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

De eigenaar: de eigenaar van de website;
Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
U: de gebruiker (bezoeker) van de website;

De content: alle in de website aanwezige inhoud;

  1. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  2. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
  4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
  5. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Privacy
Eromesmarko respecteert de privacy van bezoekers van deze website en zal niet actief persoonsgegevens van bezoekers verzamelen.

Indien op enig moment op de website wordt gevraagd naar gegevens van de bezoeker in verband met de aanvraag van informatie of downloads, dan zullen de door de bezoeker verstrekte gegevens slechts worden gebruikt voor het daarvoor bestemde doel, namelijk de afhandeling van het desbetreffende verzoek.

De persoonsgegevens zullen niet worden verzameld en/of bewaard, tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming door de bezoeker is gegeven. Eromesmarko zal met toestemming verzamelde persoonsgegevens en  e-mailadressen nooit aan derden verkopen of kenbaar maken, bijvoorbeeld in het kader van direct mail activiteiten.

Vragen? Vraag het onze experts
a fair furniture company

Voeg je header hier toe