Hieronder vindt u alle voorgaande Eromesmarkoschool evenementen.

EMschool_20mei

De toekomst zal het ons leren

Op 20 mei 2016 gaan EromesMarko en Tarkett u, samen met 2 specialisten, een stukje meenemen in de tijd. Bezoek dit seminar vol met wetenswaardigheden over trends die onze samenleving veranderen, vernieuwen en verbeteren.

We worden steeds gevoeliger voor vorm, kleurgebruik, geur, uitstraling van producten en mogelijkheden om onszelf te profileren. Aanvankelijk kwamen er producten en materialen die ons slechts een prikkel gaven maar die tijd is voorbij. De komende jaren wordt er steeds beter gekeken naar effecten op ons functioneren en ons welbevinden in onze leef-, werk- en leeromgeving. Deze ontwikkeling zal dus ook niet aan gebruikers van onderwijsgebouwen voorbij gaan. Interessant om aan de hand van twee verschillende lezingen te concluderen wat de relevantie is voor u als architect, huisvestingsbureau, directeur of facility manager.

Voorspellen is niet eenvoudig daarom staat in dit seminar trendwatching centraal om ons een stukje op weg te helpen.

Leerlingen en leerkrachten de ruimte geven!

25 maart komt dr. Michael Kirch naar Wijchen om een seminar te geven. Dr. Michael Kirch is o.a. werkzaam voor de leerstoel pedagogiek en didactiek voor het basisonderwijs van de Ludwig-Maximilians-Universität in München. Hij doet veel onderzoek naar de leeromgeving en met name naar de kansen tot verbetering.

In dit seminar beschrijft Dr. Michael Kirch o.a.

kwaliteitscriteria voor goed onderwijs en geeft praktijkvoorbeelden
• waarbij de leeromgeving het gedrag van
leerlingen en leerkrachten positief beïnvloedt.
• waarbij nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen
vragen om een innovatieve leeromgeving.

Regelmatig zal hij inhaken op zijn (inmiddels internationaal bekende) project “Uni-Klassen”. Dit concept wordt door docenten en universiteitsstudenten ingezet om onderzoek te doen en om bepaalde leerdoelen te halen.

emschool_25maart2016
uitnodigingIKC2016

Anders denken, kijken, organiseren

3 Februari 2016 organiseerde EromesMarko samen met De Rolf Groep twee seminars, onder de titel ‘Anders denken, kijken, organiseren’.

In een Kindcentrum komen kinderen van tenminste 0-12 jaar gedurende de dag om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Het Kindcentrum biedt educatie, opvang en ontwikkeling. Onderwijs, opvang en zorg vormen één samenhangend geheel, er wordt gewerkt vanuit één pedagogische visie door één team.

De ontwikkeling van een Kindcentrum betekent anders kijken en anders organiseren van onderwijs en opvang. Vaak wordt al snel gesproken over het gebouw en de inrichting daarvan. Het bouwen van een Kindcentrum behelst echter meer bouwstenen. Het fundament wordt gevormd door de visie op onderwijs en pedagogiek. Deze visie bepaalt de vormgeving van
het Kindcentrum, zowel inhoudelijk als fysiek.

Seminar 1: De ontwikkeling van een  pedagogisch fundament

In een interactieve presentatie gaan Janny Reitsma en Karin Schoolderman in op de belangrijkste bouwsteen van een IKC: de ontwikkeling van het pedagogisch fundament.

Janny Reitsma heeft een brede ervaring binnen het onderwijs, de kinderopvang en jeugdzorg. Zij is gespecialiseerd in het begeleiden van sociale innovaties zoals integrale kindcentra, onderwijsontwikkeling, transitie
jeugdzorg en regionale vernieuwingsprojecten. Momenteel is zij procesbegeleider leerlingdaling in Noord-Groningen en projectleider van het Kennisplatform Kindcentra Noord-Groningen. Janny is partner van het SINN-collectief.

Karin Schoolderman (orthopedagoog/G.Z.-psycholoog) werkte jaren in het onderwijs en naast haar functie als gedragswetenschapper bij Elker (jeugd- en opvoedhulp in de provincie Groningen), ambassadeur voor Drenthe,
Friesland en Groningen voor Pedagogisch PACT. Het Pedagogisch PACT investeert in de pedagogische omgeving van jonge kinderen door de kwaliteit van de pedagogische professionals van de toekomst te versterken. PACT
onderzoekt, ontwerpt, faciliteert en stimuleert nieuwe praktijken en de skills van pedagogische professionals.

Seminar 2: Slimfit, het anders organiseren van onderwijs en opvang

Elly Marwitz, ambassadeur van Slim Fit scholen belicht de ontwikkeling van een Kindcentrum vanuit het concept van Slim Fit en het anders organiseren van onderwijs en opvang. Erg actueel voor regio’s waar krimp aan de
orde is.
Elly Marwitz heeft ruime ervaring binnen het primair onderwijs als leerkracht, schoolleider en bestuurder. Zij is nu als zelfstandig ondernemer (o.a) docent aan de schoolleidersopleiding en lid van de SlimFit-brigade. SLIM FIT = Leerstofjaarklassen doorbreken + flexibele inzet personeel + inzet ICT+ werken in teamverband = anders organiseren! De reguliere jaarklassen worden
vervangen door ‘units’. Op SlimFit-scholen wordt gewerkt vanuit een ander organisatieprincipe.

bewegendleren

Seminar ‘Bewegend leren, beter leren’

Veelvuldig en langdurig zitten is erg ongezond. Volgens hoogleraar Erik Scherder is zitten zelfs ‘het nieuwe roken’. Recent wetenschappelijk onderzoek maakt steeds duidelijker dat meer bewegen niet alleen goed is voor onze fysieke gezondheid, maar ook leidt tot een beter functionerend brein. Dat geldt zeker ook voor schoolgaande kinderen. Twee of drie gymlessen per week bieden onvoldoende compensatie voor het vele zitten in de klas. Is bewegend leren ín de klas de oplossing? En zo ja, hoe pak je dat aan? Die vragen staan centraal in een seminar op dinsdag 10 november 2015 van 12.00-16.30 uur bij EromesMarko in Wijchen bij Nijmegen.

Het seminar is bedoeld om inspiratie op te doen en om kennis, ervaringen en ideeën te delen over hoe je meer beweging op school en in de klas vormgeeft.

Voor het seminar zijn wetenschappers én professionals uit de praktijk van het primair en voortgezet onderwijs uitgenodigd. Het seminar vindt plaats in de inspirerende showroom van onderwijsinrichter EromesMarko. Initiatiefnemer Erno Mijland, manager innovatie bij Innofun in Venlo is dagvoorzitter.

Het lerende brein

De inleiding ‘Bewogen beweging voor het kinderbrein’ wordt verzorgd door dr. Kees Vreugdenhil. Hij houdt zich al meer dan tien jaar bezig met de relatie tussen hersenen en leren en is inmiddels een veelgevraagde spreker over dit onderwerp. In zijn interactieve inleiding zal hij ingaan op de vraag hoe beweging doorwerkt in het lerende brein en wat dat betekent voor ons onderwijs.

Workshops

Na de inleiding volgen vier korte rondes met keuze uit een tiental workshops in de vorm van een carrousel met drie lijnen: denken, doen en creëren.

Met inbreng van ervaringsdeskundigen. Teamleden van scholen die al ervaring hebben en dit thema al in diverse werkvormen hebben verwerkt.

Er is ook een creatieve sessie over het inrichten van een beweegvriendelijk lokaal. Gedurende de middag kunnen deelnemers op de Playground kennismaken met beweeggames als Swinxs en Xbox Kinect.

Masterclass

Dr. Branton Shearer, een internationaal bekende specialist op het gebied van meervoudige intelligentie, verzorgt een masterclass. Shearer ontwikkelde MIDAS, een test op basis van wetenschappelijk onderzoek om kwaliteiten van mensen in beeld te brengen. In de masterclass vertelt Shearer welke plek beweging inneemt in het leren en hoe je talent voor bewegen gebruikt om leerlingen te motiveren.

Professionele Leergemeenschap

Aan het eind van de middag wordt een netwerkomgeving gelanceerd, waarin belangstellende deelnemers elkaar blijvend kunnen treffen om kennis, ervaringen en ideeën te delen over bewegend leren. Deze omgeving ondersteunt ook de Professionele Leergemeenschap (PLG) ‘Bewegend leren’, waarvoor de aftrap wordt gedaan tijdens het seminar. Deelnemers aan deze PLG zullen elkaar ook regelmatig fysiek ontmoeten.

Het seminar is een gezamenlijke productie van Innofun / BCO Onderwijsadvies in Venlo en onderwijsinrichter EromesMarko in Wijchen.

Aan deelname aan het seminar zijn geen kosten verbonden. Er is plaats voor maximaal 150 deelnemers.

EromesMarkoschool 5 en 13 november 2014

In november 2014 organiseerden we voor de eerste keer de EromesMarkoschool met diverse inspirerende workshops over actuele thema’s en innovatie in het onderwijs. Op zowel 5 als 13 november kwam een veertig tal geïnteresseerden, met name uit de onderwijswereld in de noordelijke provincies, naar onze nieuwe toonzaal in Hoogeveen om nieuwe ideeën op te doen en te leren van experts en de ervaringen van collega’s.

Met de EromesMarkoschool bieden we onderwijscollega’s de gelegenheid om ideeën uit te wisselen en kennis te maken met nieuwe ontwikkelingen in de sector. Onze bedoeling is dit soort bijeenkomsten regelmatig te organiseren, bijvoorbeeld over onderwijsvernieuwing, veranderende leeromgevingen en sfeer op school.
Deze eerste keer kwamen de volgende thema’s aan de orde:

‘Anders denken, anders doen’ door Hanneke Lokhoff van KnapVilla BV (Scholingscentrum voor talenten) over de noodzaak van bezieling en motivering, het uitdagen van alle intelligenties (naar de theorie van Howard Gardner) en de inrichting van een rijke leeromgeving.

’21e eeuwse schoolgebouwen’ door Barbara Winkelhuyzen van Barbara Inspires over de invloed van verschillende inrichtingsconcepten op beleving en mogelijkheden om aan te sluiten op de diversiteit van leerlingen en werkvormen.

‘Big picture learning’ door Eelco Hogendijk van Big Picture Nederland, over het onderwijsconcept van Big picture learning, waarbij de leerling wordt gestimuleerd om zich te ontwikkelen op het gebied van wonen, werken, vrije tijd én burgerschap, gericht op verwerving van een eigen plek in de maatschappij. Hogendijk vertelde hoe dit concept wordt toegepast bij Prakticon: een lerende omgeving (en dus niet een ‘school’ in traditionele zin), waar men werkt met buitenschoolse leersituaties, een persoonlijk leerplan per leerling en een intensief overgangsprogramma naar het vervolg van de schoolloopbaan. “Zo leert de leerling optimaal gebruik te maken van de eigen motivatie en groeikracht, van de begeleidende kwaliteit van het schoolteam en van de betekenisvolle leeromgeving”, aldus Hogendijk.

‘Next generation classroom’
door Piet van der Zanden, adviseur ICT, over de rol van leerlingen en studenten als kennisconsument én -producent en daarvoor benodigde lesmaterialen, didactiek en zaalinrichting. Van der Zanden: “Universiteiten evolueren van eliteonderwijs, via de huidige onderwijsfabriek, naar toekomstige co-creatie. De universiteit van morgen is een Learning Mall die rekening houdt met gratis (open source) leermaterialen, een evoluerende onderwijspraktijk en een veranderende kennissamenleving. Een en ander heeft vandaag al gevolgen voor de fysieke leeromgeving.”

In de pauzes tussen de workshops en tijdens de lunch konden de deelnemers een kijkje nemen in een recent ingerichte onderwijsinstelling en de fabriek van EromesMarko. En natuurlijk was er ruimte voor ontmoeting en kennisdeling.
Volgende editie al in voorbereiding
In een eerste reactie na afloop noemde de deelnemers deze eerste editie van de EromesMarkoschool: inspirerend, interessant, voor herhaling vatbaar! Reden te meer om gauw weer een volgende editie voor u te organiseren. Noteer vast in uw agenda: 18 maart en 15 april voor het primair onderwijs en 19 maart en 16 april voor VO/MBO/HBO/WO.
EMschool_5_13_nov_2014

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer cookies om de inhoud te bekijken.

Deze website maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren. Klik op de knop 'Accepteren' of scroll naar beneden om akkoord te gaan.