De Eromesmarkoschool organiseert regelmatig seminars en themadagen voor po, vo, mbo en hbo/wo. De huidige ontwikkelingen geven aanleiding om opnieuw na te denken over nut, noodzaak en betekenis van schoolgebouwen. Hoe gaan we ze in de toekomst gebruiken? Op 5 november organiseerden we ons aller eerste Webinar ‘Nut en betekenis van een schoolgebouw’. Schoolleiders, onderwijsvernieuwers, wetenschappers en huisvestingsdeskundigen gingen met elkaar hierover in gesprek.

Tijdens het Webinar kwamen verschillende experts aan het woord, aangevuld met een mix van korte vraaggesprekken en verschillende peilingen. Ook was de voorzitter van het Landelijk Actie Komitee Scholieren aan het woord tijdens een inspirerende video, aan de hand van die video zijn er vragen gesteld aan de kijkers.

We kijken terug op een informatieve ochtend met veel interactie met de deelnemers.

Met dank aan de deelnemers en de verschillende sprekers: Lieselore van Dijkhuizen, Emmeken Van Der Heijden, Bruno Oldeboom, Wilma Kempinga, Linda van Orsouw, Charles Van Wettum, Nienke Luijckx en BPRvisie Audiovisueel.

Vragen? Vraag het onze experts