Schooldomein

MEER DAN MEUBELS

Meedenken staat centraal bij Eromesmarko

De afgelopen jaren heeft Eromesmarko stevig geïnvesteerd in het ontwikkelen van de Meshallen in Wijchen als netwerk en kennisplatform voor het onderwijs en betrokken marktpartijen. Een mooie plek voor scheidend algemeen directeur Arnoud van Spijk om het stokje over te geven aan zijn
opvolger Jeroen ter Weeme.

“De samenleving verandert snel en alles wordt hybride in het gebruik, met nadruk op beleving en natuurlijk heel duurzaam. We staan nog maar aan het begin; er is zoveel meer mogelijk door vraagstukken rond inrichting integraal aan de voorkant van het proces in te vullen”, opent Arnoud. “Onderwijs is één van de belangrijkste vormende factoren in het leven van een mens. Hele generaties zijn geworden wie ze zijn aan een Eromesmarko schoolbank of collegebank. Wij willen – samen met anderen – een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van het onderwijs. Met als doel het creëren van een omgeving waarin je beter kunt leren, lesgeven, werken en bijeenkomen. De afgelopen jaren is Eromesmarko compleet vernieuwd, de drie verouderde fabriekshallen zijn nu ruim verdubbeld qua m3, compleet gemoderniseerd, gebouwd met duurzaamheidsprestatie GPR8 en de werkomstandigheden zijn stukken verbeterd zodat de seizoensinvloeden zoals koude en warmte de hal niet meer binnendringen. Daarnaast wordt het voorste gedeelte ge bruikt voor de Meshallen waar ook Eromesmarko onderdeel van uitmaakt. De Meshallen is hét platform waar onderwijs gerelateerde organisaties ontmoeten, netwerken, werken, kennis delen, inspireren, vergaderen en trainen. Het doel van de Meshallen is het onderwijs te verbeteren door Onderwijs, Overheid en Ondernemers met elkaar te verbinden. Kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines leidt tot andere inzichten en vernieuwing. Op dit moment doen er al meer dan 30 onderwijsinnovators mee aan de Meshallen en er passen er nog meer bij. De entree is tegelijk showroom, Grand café en fijne werkplek. Het is voor een nieuwe bezoeker wat onduidelijk wat hier nu allemaal precies gebeurt, maar niemand van de aanwezigen die zich eraan lijkt te storen plus de vibe enthousiasmeert. Er wordt gebrainstormd, geinnoveerd en gewerkt aan duurzame oplossingen.”

GEEN CATALOGUS
Arnoud: “Ons doel is om het kennisniveau van de beslissers omhoog te brengen. Het begint vaak met een concrete vraag, die wij helpen te beantwoorden. We zien steeds vaker dat onze relaties bedrijfsmatiger naar de inrichting van hun gebouw kijken; je kunt wel veel geld in inrichting stoppen, maar wat levert het op? Meer gebruikers, hogere resultaten, fijne plekken waar je graag wilt zijn? Er is de afgelopen tien jaar veel gebeurd op het gebied van onderwijsinnovatie. Huisvesting en de inrichting ervan hebben zich nadrukkelijk als derde leermiddel ontwikkeld. Dat is een trend die we graag en goed willen ondersteunen met onze circulaire contract- en adviesvormen. Daarom werken we ook niet meer met een catalogus, waarbij de opdrachtgever een meubel uitkiest op prijs. Je kunt wel een mooi stoeltje neerzetten, maar het gaat erom dat het concept klopt. Wij maken geen concepten. De klant bepaalt het concept en daar spelen wij op in. Of het nu om hybride leren gaat, een
huiskamergevoel of meerdere leer- en werkvormen. Wij zijn adaptief en denken mee met de visie van de klant. In principe kunnen wij als bedrijf alles, maar dat is niet ons doel. We doen wat nodig is voor de klant en daar gaan we heel ver in. We hebben drie merkwaarden, waarbij de hulpvaardige houding voorop staat; wat heeft de klant aan kennis in huis en waar kunnen we ondersteunen? Daarnaast werken we altijd onderwijsgericht en in al onze processen duurzaam. Dat zijn de drie pijlers waarop Eromesmarko geënt is en die ook tegemoet komen aan de wensen van onze klanten.”

VERBINDING CENTRAAL
Jeroen ter Weeme is de opvolger van Arnoud: “Ik ben na een technische opleiding bijna 18 jaar actief geweest in de wereld van recruitment, waar ik het midden- en hogere kader bemiddelde. Ik wilde een nieuwe stap zetten richting een commerciële functie in de maakindustrie, maar wel bij een mensgericht bedrijf. Dat is  Eromesmarko geworden en het voelt goed. Voor mij staat de verbinding met mensen centraal. Kennis delen is belangrijk, waarbij je samen met het onderwijs visies concreet vertaalt naar inrichting. Dat facilitaire speelveld trekt me, waarbij we hier inrichtingsconcepten helpen vormen. Door een innovatieve inrichting creëer je ook een vitale onderwijs omgeving. We werken voor alle onderwijssoorten en daarnaast de bibliotheken en ook het volwassenenonderwijs. Voor elk van die deelmarkten geldt dezelfde benadering: de klant staat centraal en wij zorgen dat we het samen met die klant gaan oplossen. De werkmethodieken zijn bij alle onderwijssoorten hetzelfde; je probeert de vraag achter de vraag te achterhalen. Dan is onze klant uiteindelijk blij met onze eigen-wijsheid. We steken vanaf de basis in en werken dan omhoog. De vraag is bijvoorbeeld om meubilair te vervangen, maar tegelijkertijd ligt daar een ruimtelijke vraag achter en de wens om op een andere manier onderwijs te geven. Daarom hebben we ook eigen huisvestingsadviseurs en interieurarchitecten.”

Klik hier voor het hele artikel: Eromesmarko – Meer dan meubels

Vragen? Vraag het onze experts
a fair furniture company