We are SEE

Wij zijn een groep van gedreven en enthousiaste professionals met een facilitaire, projectmatige of onderwijskundige achtergrond. Gezamenlijk gaan wij nieuwe uitdagingen aan en werken we toe naar nieuwe inzichten rondom de fysieke inrichting van onderwijsgebouwen.

SEE staat dan ook voor Share, Explore, Experience en is powered by Eromesmarko.

 

How do we Share?
Samen met onderwijs, wetenschap en (huisvestings)partners delen we ideeën en kennis om de leeromgeving voor studenten en docenten relevant te houden en beter te maken. Trends en ontwikkelingen in de maatschappij en in het onderwijs kunnen van grote invloed zijn en worden door SEE-deelnemers als thema van discussie en onderzoek ingebracht.

How do we Explore?
Naast het opdoen van inspiratie tijdens intervisiebezoeken aan verschillende onderwijsinstellingen brengen wij regelmatig kennis van de experts bijeen (online en live). Eromesmarko zorgt voor de coördinatie van deze bijeenkomsten. Allerlei werkvormen en/of methodes komen aan bod; waaronder discussies, workshops, brainstormsessies en rondleidingen. Dit alles zorgt voor kennisuitwisseling tussen de deelnemers en stimuleert vaak ook nog verder onderzoek.

How do we Experience?
Regelmatig sluiten één of meer (ervarings)deskundigen aan als gastsprekers. Met hun expertise helpen zij inhoud geven aan het gekozen thema van die dag. Voordat een nieuw inzicht of idee de testfase ingaat, betrekken we idealiter eerst nog studenten en/of onderwijsinstellingen waar wij de inzichten en ideeën aan kunnen voorleggen. Zo hebben we uiteindelijk een vraagstuk door en oplossing voor het onderwijs ontwikkeld! Een leuke bijkomstigheid is dat de deelnemende experts ook buiten de georganiseerde bijeenkomsten om kunnen profiteren van het netwerk. Een nieuwe connectie is zo gelegd!

Will you join the next SEE?
Deelnemers bepalen zelf – aan de hand van de inhoud van de uitnodiging – of zij deelname aan een (online) bijeenkomst zinnig vinden. De thema’s van de bijeenkomsten worden door deelnemers zelf ingebracht. Regelmatig wordt gecheckt welke thema’s deelnemers van belang vinden, daarbij speelt de invloed op de fysieke leer/werk omgeving altijd een rol!

Neem contact op met één van onze inrichtingsadviseurs van het HO team voor meer informatie.

Emailadres: info@eromesmarko.nl

Telefoonnummer: 024-7502300

 

Vragen? Vraag het onze experts
a fair furniture company