Met dank aan SO Brielle en De Kempel

Eromesmarko voorziet in onderwijsmeubilair Afghaanse vluchtelingenkinderen

De recente ontwikkelingen in Afghanistan en de daardoor op gang gekomen vluchtelingenstroom zal niemand ontgaan zijn. Op 6 oktober gaven de gemeenten Nijmegen en Heumen aan dat zij onderwijs willen verzorgen voor de kinderen die tijdelijk op Heumensoord verblijven. Eromesmarko werd benaderd om meubilair ter beschikking te stellen en het doet ons plezier te kunnen melden dat we hier, mede dankzij onze onderwijspartners, per direct kosteloos in kunnen voorzien!

Kinderen uit de noodopvang krijgen doorgaans, in tegenstelling tot kinderen uit reguliere asielzoekerscentra, geen onderwijs aangeboden. Om primair en voortgezet onderwijs voor de ruim 200 kinderen uit de vluchtelingenopvang van Heumensoord toch mogelijk te maken, zijn de gemeenten Nijmegen en Heumen de samenwerking aangegaan met lokale bedrijven en instellingen. Zo werd @voCampus aangetrokken als onderwijspartner voor het voortgezet onderwijs en de locatie hiervoor werd gevonden in Wijkcentrum De Klif in Nijmegen, maar… er was nog geen geschikt onderwijsmeubilair beschikbaar.

Daarom werden wij benaderd door @voCampus, een samenwerkingsverband van 14 middelbare scholen uit omgeving Nijmegen en Land van Maas en Waal die in augustus jl. ontstond uit een fusie van Alliantie VO en Scholengroep Rijk van Nijmegen. Voor het verzorgen van het onderwijs waren 80 leerlingsets, 5 docentensets en 5 whiteboards nodig.

“Elke dag dat een kind geen onderwijs krijgt is er een te veel”

Uiteraard hebben wij dit gelijk toegezegd en hebben we bij onze onderwijspartners geïnventariseerd waar enkele sets gemist konden worden. Al snel stelden Speciaal Onderwijs Brielle (onderdeel van Onderwijsgroep EduMare) en Hogeschool de Kempel uit Helmond geheel belangeloos de benodigde tafels en stoelen beschikbaar. Met de logistieke hulp van de mensen van UTS Verkroost en Internationaal Transportbedrijf van de Kamp BV hebben vier Eromesmarko-collega’s dit op De Klif klaargezet voor de eerste les van de Afghaanse kinderen.

Naar verwachting is de noodopvang, en dus het bijbehorende onderwijs, van tijdelijke aard; het is de bedoeling dat Heumensoord op 1 januari 2022 weer sluit. Toch vinden wij, de schoolbesturen en de gemeentes het van groot belang dat de kinderen tot die tijd onderwijs aangeboden krijgen. Zoals Hans Schapenk van @voCampus het treffend verwoordde: “Alle basiskennis die ze opdoen is meegenomen. Elke dag dat een kind geen onderwijs krijgt is een dag te veel.” Wij zijn erg verheugd om aan een passende oplossing te hebben kunnen bijdragen en wensen de Afghaanse kinderen veel succes op hun eerste dag op school in Nederland!

Vragen? Vraag het onze experts
a fair furniture company