Ideeën uitwisselen

Eromesmarkoschool

Regelmatig organiseren wij seminars en themadagen voor po, vo, mbo en hbo/wo. We nodigen deskundigen uit op het gebied van onder meer onderwijsvernieuwing, veranderende leeromgeving, bewegend leren, identiteit &imago van scholen en het 21e eeuwse schoolgebouw. In een informele setting delen zij hun kennis en wisselen ervaring uit met deelnemers uit de sector.

Er zijn afgelopen jaren al meerdere seminars gehouden waar mensen van het primair onderwijs tot aan universitair onderwijs kennis kunnen delen in een prettige informele setting.

<<< Klik hier om je aan te melden >>>

VO themadag
Het nut van een schoolgebouw

Op donderdag 5 november a.s. organiseren we weer een nieuwe Eromesmarkoschool met een bijzonder actueel thema: “het nut en de betekenis van een schoolgebouw”.

Deze themadag wordt dit keer – vanwege de huidige omstandigheden – online als webinar aangeboden. Bestemd voor schoolleiders, teamleiders en faclitymanagers van VO scholen. Het wordt geen passief event want je kunt die dag reageren via o.a. tussentijdse peilingen en chats. We delen kennis, reacties, vragen met gastsprekers, scholieren en deelnemers en zien uit naar een boeiende en leuke online bijeenkomst.
Een snelle enquête voorafgaand gehouden onder 20 deelnemers zal door één van de schoolleiders worden besproken en van (interessant!) commentaar worden voorzien.

Hieronder tref je het programma aan en de inhoud van de verschillende sessies. Je kunt gratis deelnemen. Klik op “Meld je aan voor 5 november” en schrijf je in.
Eind oktober ontvang je aanvullende informatie over toegangscode, enkele vragen vooraf en meer details.
Graag tot ziens bij de Eromesmarkoschool!

09.50 uur     Opstart en opening
10.00 uur       1e sessie gastspreker – Rector – Emmeken van der Heijden
10.30 uur       2e sessie gastpreker – Onderzoeker – Bruno Oldeboom
Korte pauze
11.00 uur        3e sessie gastspreker – senior adviseur Architectuur – Wilma Kempinga
11.30 uur        4e sessie gastspreker – Interior designer en Master IA – Linda van Orsouw
Korte pauze
12.15 uur        Anlyse enquête ’10 vragen vooraf’ door rector Charles van Wettum
12.30 uur       ”Lagerhuis”- Scholieren van het LAKS brengen enkele stelling in – je kunt reageren
13.00 uur       Afronding

Sessie 1 – Emmeken van der Heijden

De 1e sessie wordt verzorgd door mevrouw Emmeken van der Heijden – rector van het Van Maerlant Lyceum – Eindhoven. Mevrouw Van der Heijden geeft regelmatig haar visie over onderwijskundige zaken in relatie tot gebouw en inrichting via – zoals zij ze noemt – ‘cursiefjes’. Onderstaande cursiefjes zijn heel toepasselijk t.a.v. het thema van onze VO dag. We zijn blij dat ze op 5 november haar ervaringen en ideeën gaat delen.

   

Sessie 2 – Bruno Oldeboom

De 2e sessie wordt verzorgd door Bruno Oldeboom van “Leren, Veranderen & Onderwijsinnovatie”. Bruno is hogeschoolhoofddocent ‘Didactiek en het opleiden van leraren’ op hogeschool Windesheim. Hij doet promotieonderzoek naar de conceptualisering van klassenmanagement op lerarenopleidingen. Tevens is hij lerarenopleider in master- en bacheloronderwijs. Hij verzorgt trainingen op het gebied van groepsdynamisch werken in het onderwijs.

Titel sessie: Lesgeven met het didactisch klaverblad en de rol van de fysieke factoren in de klas.

Lesgeven is een complexe activiteit en het succes, maar ook het mislukken van een les hangt af van allerlei factoren. Soms heeft de docent groepen waar zij mee kan lezen en schrijven. Andere keren vallen prestaties tegen en zijn er veel lesverstoringen. En de docent maar werken om een prettig leer- en leefklimaat tot stand te brengen. Er zijn verschillende aspecten van invloed op de voortgang van de les. Groepsdynamiek is vaak een verscholen factor.

Deze sessie gaat over het in kaart brengen van de dynamiek in de klas en focust op de rol die de fysieke factoren in het gebouw / in de klas spelen. Daarbij kun je denken aan de grootte van ruimten, de inrichting, het meubilair, de ICT faciliteiten, de kleuren, het licht, de akoestiek etc. Deze fysieke factoren hebben wetenschappelijk bewezen impact op het leerproces en het welbevinden van leerlingen. Reden genoeg om daar eens bij stil te staan en de Fysieke factoren in samenhang met de Relatie, Inhoud en Structuur aandacht te geven. Zo kan een docent de lessen F.R.I.S. maken.

Sessie 3 – Wilma Kempinga

De 3e sessie wordt verzorgd door Wilma Kempinga van “Stichting Mevrouw Meijer”.

Wilma is kunsthistoricus, ze is partner in onderzoeksbureau Mevrouw Meijer, projectleider en senior adviseur architectuur, kunstbeleid en beeldende kunst. Mevrouw Meijer is een ideëel onderzoeksbureau dat verbetering van schoolarchitectuur nastreeft. Mevrouw Meijer vindt schoolgebouwen belangrijk. Een school is meer dan louter bedrijfshuisvesting. De kwaliteit van scholen is van grote maatschappelijke betekenis, goede architectuur hoort hierbij en het ontwerp verdient liefde, concentratie, gedrevenheid en deskundigheid. Mevrouw Meijer wil samen met zoveel mogelijk betrokkenen de discussie over scholenbouw nieuw leven inblazen en nieuwe praktijken scheppen.

Beschrijving sessie: Het nut van een schoolgebouw

Waarom hebben we schoolgebouwen? Natuurlijk, een schoolgebouw is een functioneel gebouw waar leerlingen systematisch en efficiënt dingen leren die ze later in het leven nodig hebben. Maar een schoolgebouw is veel méér dan dat. Het schoolgebouw kan, door zijn uitgekiende kwaliteiten, zelf onderdeel zijn van het onderwijs, als   ‘de derde pedagoog’. Ieder schoolgebouw is een ‘tweede thuis’ waar leerlingen een groot deel van hun vormende jaren besteden; wie eindexamen doet heeft al gauw 12.000 uren op basis- en middelbare scholen doorgebracht. Het schoolgebouw (met zijn buitenruimte oftewel ‘schoolerf’) is dan ook voor ieder van ons een van de meest bepalende omgevingen geweest in onze jeugd. Het is een baken en bindmiddel in de buurt of wijk, de stad of het dorp. Het is, ook als we inmiddels volwassen zijn geworden, een plaats vol van herinneringen, een lieu de mémoire. Schoolgebouwen zijn een teken van de tijd, een erfgoed dat is verbonden met de idealen en de praktijk van het onderwijs. Een schoolgebouw is cultuurgoed. Dat geldt juist ook voor relatief jonge schoolgebouwen, bijvoorbeeld uit de jaren zestig en zeventig.

Daarom moeten we zorgvuldig met schoolgebouwen omgaan. Schoolgebouwen zijn geen wegwerpproducten, die iedere veertig jaar zomaar kunnen worden gesloopt en vervangen. En dat hoeft ook helemaal niet. Naoorlogse schoolgebouwen zijn uitstekend geschikt voor een nieuwe toekomst van opnieuw veertig of vijftig jaar – je moet alleen wel hun waarde en hun kwaliteiten zien, en ze vervolgens op een intelligente manier renoveren en transformeren.

Hoe dat kan, en wat het oplevert, daarover komt Mevrouw Meijer graag vertellen.

Sessie 4 – Linda van Orsouw

De 4e sessie wordt verzorgd door Linda van Orsouw van “de COMB. Interieur architectuur”.

Linda is Interior Designer (Jan de Bouvrie Academie) en interieur architect (HKU). Ze heeft fascinatie voor het onderwijs en daarom is ze zich tijdens haar master gaan specialiseren tot onderwijsvormgever. Daarnaast geeft ze ook les. Uitgebreid onderzoek heeft haar aangetoond dat onderwijs en de omgeving waar het gegeven wordt constant met elkaar in verbinding staan. Het lokaal en de school zijn niet langer een locatie maar onderdeel van het onderwijsprogramma en moeten tevens een verrijking zijn voor leerlingen waardoor ze zich nog sterker kunnen ontwikkelen.

Linda wil de toehoorders meenemen in hoe men de huidige ontwikkelingen kan inzetten om er uiteindelijk na de coronacrisis voordeel bij te hebben. Ze hoopt dat men na haar sessie (don’t waste a crisis) anders naar het gebouw kan kijken, naar de (tijdelijke) maatregelen en hoe dit de school en leerlingen uiteindelijk veel antwoorden kan geven.

Don’t waste a crisis:
De overgrote meerderheid (84%) van de respondenten bij een onderzoek naar onderwijs en corona (Design by roar) verwacht dat scholen tegen het einde van 2021 zullen terugkeren naar de normale afstand en dichtheid. Fijn als dit kan, maar moet hetgeen er nu gebeurt niet benut worden? De coronacrisis dwingt docenten en directies om alle aspecten van formeel onderwijs te heroverwegen, van pedagogie tot technologie tot economie en gebouwgebruik. De huidig reset waar we in zitten, kan een positieve impact op lange termijn hebben: ‘Verspil geen crisis’. In normale tijden kunnen verschillende factoren (traagheid, weerstand tegen verandering, gevestigde belangen bij het handhaven van een status-quo enz.) belemmeringen vormen voor hervormingen op elk gebied. In extreme situaties kunnen deze barrières worden opgeheven. Mogelijk is normale afstand en school dichtheid eind 2021 dus weer van toepassing, maar hoe kunnen we alles wat er nu gebeurt gebruiken om onze onderwijsomgeving uiteindelijk te verbeteren?

Het Lagerhuis

Op deze dag willen we ook graag leerlingen bij het thema betrekken, zodat ook zij hun visie kunnen geven over hun schoolgebouw. Tijdens deze sessie krijg je / alle deelnemers enkele stellingen voorgeschoteld van leerlingen en de gelegenheid om te reageren.

<<< Klik hier om je aan te melden >>>

Vragen? Vraag het onze experts