Ideeën uitwisselen

Eromesmarkoschool

Regelmatig organiseren wij seminars en themadagen voor po, vo, mbo en hbo/wo. We nodigen deskundigen uit op het gebied van onder meer onderwijsvernieuwing, veranderende leeromgeving, bewegend leren, identiteit &imago van scholen en het 21e -eeuwse schoolgebouw. In een informele setting delen zij hun kennis en wisselen ervaring uit met deelnemers uit de sector.

Er zijn afgelopen jaren al meerdere seminars gehouden waar mensen van het primair onderwijs tot aan universitair onderwijs kennis kunnen delen in een prettige informele setting.

Eromesmarkoschool 16 november 2021

Helaas moeten we constateren dat de berichtgeving over het aantal coronabesmettingen dusdanig ernstig is, dat we hebben besloten om de kennis-dag van dinsdag uit te stellen.

‘Schoolplezier bevorderen’

10:30 uur       Inloop met koffie en traktatie

11:00 uur        Sessie 1: ‘Positief Onderwijs’ door Petra van Haren en Koos Stienstra

11:45 uur        Intermezzo – ‘Schoolplezier bevorderen: de inrichting helpt mee’ – Interactief

12:15 uur        Lunch – gelegenheid om collega schoolleiders te spreken

13:15 uur        Sessie 2: – ‘Schoolpleinadvies’ door Marianne Greenall

14:00 uur       Korte pauze

14:15 uur        Sessie 3: ‘Scholenbouw is een feest’ door Wilma Kempinga

15:00 uur       Afronding en napraten met een hapje en een drankje

 

Sessie 1: Positief Onderwijs, door Petra van Haren en Koos Stienstra

 

Kindobservatieweb (Kobweb)

Positief Onderwijs is anders kijken, denken en durven doen!

Hoe kunnen we kinderen het beste helpen bij de groei en ontwikkeling die zij nodig hebben? En ze dat te laten doen waar ze aan toe zijn? Positief onderwijs is dé mindset, waarbij je door anders organiseren ruimte creëert om kinderen te laten leren en ontwikkelen vanuit welbevinden! Vanuit persoonlijk meesterschap bouwen we aan een positieve en gezamenlijke mindset van het team zodat de school een ontwikkelplek voor alle betrokkenen wordt.

Door Petra van Haren, voorzitter van de AVS en Koos Stienstra, directeur van Intraverte:

Petra van Haren en Koos Stienstra zijn de initiatiefnemer van Positief Onderwijs Nederland (PON).  PON staat voor een brede kijk op de ontwikkeling van kinderen en de rol die welbevinden daarin speelt. En niet alleen van het kind maar zeker ook die van de leerkracht en de gehele schoolorganisatie. PON doet dit door middel van onderzoek, voorlichting, training en begeleidingstrajecten.

www.positiefonderwijsnederland.nl 

Sessie 2: Schoolpleinadvies, door Marianne Greenall

Het (her)inrichten van een schoolplein is geen dagelijkse taak. Goede plannen maken voor de vernieuwing of verbetering van het schoolplein is een behoorlijke klus, waar een schoolteam en schoolbestuur wel wat deskundige hulp bij kan gebruiken. Er komt immers veel bij kijken om een plein optimaal in te richten waarbij aspecten als rust, veiligheid, (educatieve) buitenlessen en speelplezier samengaan.

Marianne Greenall heeft ruime ervaring in de wereld van buitenspelen in zowel commerciële als maatschappelijke functies. In de sessie die zij verzorgd kan ze putten uit veel ervaring die is opgebouwd bij de (her) inrichting van schoolpleinen. Als onafhankelijke spin in het web verbindt zij de juiste partijen bij het ontwikkelen en realiseren van een optimaal, groen en gezond buitengebied.

Gedurende deze inspirerende sessie laat Marianne niet alleen zien hoe er in praktische stappen toegewerkt kan worden naar een gewenst plan. Ze gaat hierbij ook in op financieringsmogelijkheden, subsidies en fondsenwerving.

www.schoolpleinadvies.nl

Sessie 3: Scholenbouw is een feest, door Wilma Kempinga

Een presentatie over oude schoolgebouwen die een prachtig nieuw leven hebben gekregen. Het gaat over onderwijs en vernieuwing, over duurzaamheid en erfgoed, over schoonheid en architectuur, over maatschappelijke verantwoordelijkheid en geld. Maar vooral over de eervolle taak om kinderen prachtige, hoopvolle scholen te geven.

Door Wilma Kempinga van Stichting Mevrouw Meijer:

Wilma Kempinga is oprichter en drijvende kracht achter het  ideële bureau Mevrouw Meijer. Mevrouw Meijer bevordert de kennis en het maatschappelijk bewustzijn van het belang van goede schoolarchitectuur. Mevrouw Meijer doet dit door middel van onderzoek, opinievorming en overdracht.

www.mevrouwmeijer.nu

Vragen? Vraag het onze experts
a fair furniture company

Voeg je header hier toe