Het nut en de betekenis van een schoolgebouw

Eromesmarkoschool

Thema

Het nut van een schoolgebouw.

Datum

Donderdag 5 november 2020.

Voor wie

Schoolleiders, teamleiders, facility managers uit het Voortgezet Onderwijs.

Locatie

De Meshallen in Wijchen.

De toegang is gratis

Aanmelden is verplicht om de bijeenkomst volgens de RIVM richtlijnen in goede banen te leiden.
Wacht hier niet te lang mee (1,5 mtr. regel dus vol=vol).
Maximaal 2 personen per onderwijsinstelling.

  • (max. 2 deelnemers per school)

09.30 – 10.30 uur     Inloop in Grand Café

10.30 – 10.45 uur      Welkom met inleiding

10.45 – 11.30 uur       Expertsessies 1 en 2

11.30 – 12.00 uur      Koffiepauze

12.00 – 12.45 uur      Expertsessies 3 en 4

12.45 – 13.30 uur      Lunchpauze

13.30 – 15.00 uur      Lagerhuis met als vertrekpunt 3 stellingen door scholieren

15.00 – 15.15 uur       Afronding

15.30 tot …    uur       Naborrelen in Grand Café

 

Locatie: Eromesmarko – (De Meshallen) Nieuweweg 240 – Wijchen

De 1e sessie wordt verzorgd door mevrouw Emmeken van der Heijden – rector van het Van Maerlant Lyceum – Eindhoven.

Mevrouw Van der Heijden geeft regelmatig haar visie over onderwijskundige zaken in relatie tot gebouw en inrichting via – zoals zij ze noemt – ‘cursiefjes’.
Onderstaande cursiefjes zijn heel toepasselijk t.a.v. het thema van onze VO dag. We zijn blij dat ze op 5 november haar ervaringen en ideeën gaat delen.

van_der_heijden_artikel_2
van_der_heijden_artikel_1

De 2e sessie wordt verzorgd door Bruno Oldeboom van “Leren, Veranderen & Onderwijsinnovatie”.

Bruno is hogeschoolhoofddocent ‘Didactiek en het opleiden van leraren’ op hogeschool Windesheim. Hij doet promotieonderzoek naar de conceptualisering van klassenmanagement op lerarenopleidingen.

Tevens is hij lerarenopleider in master- en bacheloronderwijs. Hij verzorgt trainingen op het gebied van groepsdynamisch werken in het onderwijs.

Titel sessie: Lesgeven met het didactisch klaverblad en de rol van de fysieke factoren in de klas.

Lesgeven is een complexe activiteit en het succes, maar ook het mislukken van een les hangt af van allerlei factoren. Soms heeft de docent groepen waar zij mee kan lezen en schrijven. Andere keren vallen prestaties tegen en zijn er veel lesverstoringen. En de docent maar werken om een prettig leer- en leefklimaat tot stand te brengen. Er zijn verschillende aspecten van invloed op de voortgang van de les. Groepsdynamiek is vaak een verscholen factor.

Deze sessie gaat over het in kaart brengen van de dynamiek in de klas en focust op de rol die de fysieke factoren in het gebouw / in de klas spelen.
Daarbij kun je denken aan de grootte van ruimten, de inrichting, het meubilair, de ICT faciliteiten, de kleuren, het licht, de akoestiek etc.
Deze fysieke factoren hebben wetenschappelijk bewezen impact op het leerproces en het welbevinden van leerlingen. Reden genoeg om daar eens bij stil te staan en de Fysieke factoren in samenhang met de Relatie, Inhoud en Structuur aandacht te geven. Zo kan een docent de lessen F.R.I.S. maken.

De 3e sessie wordt verzorgd door Wilma Kempinga van “Stichting Mevrouw Meijer”.

Wilma is kunsthistoricus, ze is partner in onderzoeksbureau Mevrouw Meijer, projectleider en senior adviseur architectuur, kunstbeleid en beeldende kunst.

Mevrouw Meijer is een ideëel onderzoeksbureau dat verbetering van schoolarchitectuur nastreeft. Mevrouw Meijer vindt schoolgebouwen belangrijk. Een school is meer dan louter bedrijfshuisvesting.
De kwaliteit van scholen is van grote maatschappelijke betekenis, goede architectuur hoort hierbij en het ontwerp verdient liefde, concentratie, gedrevenheid en deskundigheid.
Mevrouw Meijer wil samen met zoveel mogelijk betrokkenen de discussie over scholenbouw nieuw leven inblazen en nieuwe praktijken scheppen.

Beschrijving sessie: Het nut van een schoolgebouw

Waarom hebben we schoolgebouwen? Natuurlijk, een schoolgebouw is een functioneel gebouw waar leerlingen systematisch en efficiënt dingen leren die ze later in het leven nodig hebben. Maar een schoolgebouw is veel méér dan dat.
Het schoolgebouw kan, door zijn uitgekiende kwaliteiten, zelf onderdeel zijn van het onderwijs, als   ‘de derde pedagoog’. Ieder schoolgebouw is een ‘tweede thuis’ waar leerlingen een groot deel van hun vormende jaren besteden; wie eindexamen doet heeft al gauw 12.000 uren op basis- en middelbare scholen doorgebracht. Het schoolgebouw (met zijn buitenruimte oftewel ‘schoolerf’) is dan ook voor ieder van ons een van de meest bepalende omgevingen geweest in onze jeugd. Het is een baken en bindmiddel in de buurt of wijk, de stad of het dorp. Het is, ook als we inmiddels volwassen zijn geworden, een plaats vol van herinneringen, een lieu de mémoire. Schoolgebouwen zijn een teken van de tijd, een erfgoed dat is verbonden met de idealen en de praktijk van het onderwijs. Een schoolgebouw is cultuurgoed. Dat geldt juist ook voor relatief jonge schoolgebouwen, bijvoorbeeld uit de jaren zestig en zeventig.

Daarom moeten we zorgvuldig met schoolgebouwen omgaan. Schoolgebouwen zijn geen wegwerpproducten, die iedere veertig jaar zomaar kunnen worden gesloopt en vervangen. En dat hoeft ook helemaal niet. Naoorlogse schoolgebouwen zijn uitstekend geschikt voor een nieuwe toekomst van opnieuw veertig of vijftig jaar – je moet alleen wel hun waarde en hun kwaliteiten zien, en ze vervolgens op een intelligente manier renoveren en transformeren.

Hoe dat kan, en wat het oplevert, daarover komt Mevrouw Meijer graag vertellen.

De 4e sessie wordt verzorgd door Linda van Orsouw van “de COMB. Interieur architectuur”.

Linda is Interior Designer (Jan de Bouvrie Academie) en interieur architect (HKU).
Ze heeft fascinatie voor het onderwijs en daarom is ze zich tijdens haar master gaan specialiseren tot onderwijsvormgever. Daarnaast geeft ze ook les.
Uitgebreid onderzoek heeft haar aangetoond dat onderwijs en de omgeving waar het gegeven wordt constant met elkaar in verbinding staan.
Het lokaal en de school zijn niet langer een locatie maar onderdeel van het onderwijsprogramma en moeten tevens een verrijking zijn voor leerlingen waardoor ze zich nog sterker kunnen ontwikkelen.

Linda wil de toehoorders meenemen in hoe men de huidige ontwikkelingen kan inzetten om er uiteindelijk na de coronacrisis voordeel bij te hebben.
Ze hoopt dat men na haar sessie (don’t waste a crisis) anders naar het gebouw kan kijken, naar de (tijdelijke) maatregelen en hoe dit de school en leerlingen uiteindelijk veel antwoorden kan geven.

Don’t waste a crisis:
De overgrote meerderheid (84%) van de respondenten bij een onderzoek naar onderwijs en corona (Design by roar) verwacht dat scholen tegen het einde van 2021 zullen terugkeren naar de normale afstand en dichtheid. Fijn als dit kan, maar moet hetgeen er nu gebeurt niet benut worden?
De coronacrisis dwingt docenten en directies om alle aspecten van formeel onderwijs te heroverwegen, van pedagogie tot technologie tot economie en gebouwgebruik. De huidig reset waar we in zitten, kan een positieve impact op lange termijn hebben: ‘Verspil geen crisis’. In normale tijden kunnen verschillende factoren (traagheid, weerstand tegen verandering, gevestigde belangen bij het handhaven van een status-quo enz.) belemmeringen vormen voor hervormingen op elk gebied. In extreme situaties kunnen deze barrières worden opgeheven. Mogelijk is normale afstand en school dichtheid eind 2021 dus weer van toepassing, maar hoe kunnen we alles wat er nu gebeurt gebruiken om onze onderwijsomgeving uiteindelijk te verbeteren?

Tijdens het Lagerhuis krijgt u / alle deelnemers – aan de hand van enkele stellingen – de gelegenheid  om door te praten over het nut van een schoolgebouw door uitwisseling van ervaringen, meningen, ideeën vanuit hun eigen praktijk. Niet zozeer in de vorm van een debat maar meer in de vorm van het uitwisselen van ervaringen, meningen, ideeën.

Deelnemers zijn de gastsprekers, schoolleiders, teamleiders, facility managers en ook leerlingen.
Graag betrekken we leerlingen bij deze dag,  zodat ook zij hun visie kunnen geven over hun leeromgeving en hun school.
Zij brengen een 3-tal stellingen ter sprake en daardoor kunnen we vanuit allerlei invalshoeken het nut en de betekenis van het schoolgebouw bespreken.
We verwachten een interessante samenspraak met zinvolle en ook onverwachte adviezen en bruikbare suggesties n.a.v. allerlei praktijkervaringen.

Voorafgaand aan deze themadag hebben we aan diverse VO schoolleiders en facility managers enkele huisvestingsvraagstukken voorgehouden. De uitkomsten daarvan nemen we uiteraard mee in het Lagerhuis.

In de pauzemomenten kan men vrijblijvend een kijkje nemen bij enkele innovatieve inrichtingsconcepten die Eromesmarko momenteel ontwikkelt voor scholen met een andere visie op onderwijs. Uw reacties worden op prijs gesteld.