Ideeën uitwisselen

Eromesmarkoschool

Regelmatig organiseren wij seminars en themadagen voor po, vo, mbo en hbo/wo. We nodigen deskundigen uit op het gebied van onder meer onderwijsvernieuwing, veranderende leeromgeving, bewegend leren, identiteit &imago van scholen en het 21e -eeuwse schoolgebouw. In een informele setting delen zij hun kennis en wisselen ervaring uit met deelnemers uit de sector.

Er zijn afgelopen jaren al meerdere seminars gehouden waar mensen van het primair onderwijs tot aan universitair onderwijs kennis kunnen delen in een prettige informele setting.

Op 30 maart 2023 organiseert Eromesmarko weer een nieuwe Eromesmarkoschool:

‘Schoolplezier bevorderen’

10.30 uur                                Inloop – ontvangst – koffietafel
11.00 uur Sessie 1:                 Campus aan De Lanen; ‘Daar ontmoet je de wereld’
11.55 uur                                 Pauze
12.10 uur Sessie 2:                Jeelo; ‘Schoolbreed schoolplezier met Jeelo’
13.00 uur                                Lunchpauze – met gelegenheid om de expo ‘duurzaam inrichten’ te bezoeken
14.10 uur Sessie 3:                Eco-schools: De wereldwijde beweging van duurzame scholen
15.00 uur                                Afronding en napraten met een hapje en een drankje

Lees onderstaand meer over de verschillende sessies.

 

Campus aan De Lanen (Frouke Boel, directeur)

Zomaar een school in een nieuwbouwwijk in Rosmalen. Een prachtig nieuw gebouw met een uitnodigende buitenruimte. Als je verder kijkt, luistert, hoort en voelt, dan merk je dat er meer gaande is op die plek.

Campus aan De Lanen biedt opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 15 jaar. De uitgangspunten zijn gericht op het buiten zijn en buiten leren en bewegen.

In de huidige maatschappij is er veel aandacht voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Het opdoen van kennis, het aanleren van vaardigheden. Heel belangrijke elementen om op in te zetten in de school. En wat nou als je de educatieve opdracht breder bekijkt? Wat nou als je de Grote Vraagstukken van de huidige samenleving verweeft in je activiteiten? Op Campus aan De Lanen zien we de enorme meerwaarde van het holistisch kijken naar de ontwikkeling van kinderen. Hierbij is de verbinding met de natuur en de nieuwsgierigheid naar de wereld de basis van onze verwondering. We willen van alle kinderen “earthkeepers” maken, om zo de verbinding tussen mens en natuur te herstellen. Hoe we dat doen? Tijdens het inspiratie-uurtje word je meegenomen in de grondwaarden, drijfveren en overtuigingen en hoe die worden omgezet in dagelijks handelen.

 

Schoolbreed schoolplezier met Jeelo

Onze leerlingen zeggen vaak: ‘Wij gaan Jeelo-en!’. Daarmee bedoelen ze leren op de Jeelo-manier: samen werken aan een projectresultaat waarvoor je kennis en verschillende competenties nodig hebt. Zo komen de talenten van ieder kind tot hun recht.

Jeelo-leerlingen werken schoolbreed van groep 1 t/m 8 aan maatschappelijk relevante projecten. Zes weken lang staat de hele school in het teken van dat project. De projecten vormen de kapstok voor al het leren en voor veel plezier in de school.

Wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie, burgerschap, verkeer en EHBO, techniek digitale geletterdheid en ook taal en rekenen kun je in samenhang aanbieden. Wat je allemaal integreert en wat niet, bepaal je zelf. Door samenhang in de leerstof aan te brengen, zien de kinderen de verbanden tussen wat ze op school leren en de wereld om hen heen. Dat is pas echt betekenisvol leren! De leerlingen nemen met Jeelo steeds meer regie in eigen hand.

Wil je hier meer over weten? Een bevlogen schoolleider vertelt graag hoe dit er in de praktijk uitziet en hoe Jeelo bijdraagt aan het plezier in leren op zijn school!

De filosofie van Eco-Schools

Eco-Schools is een programma voor scholen die met leerlingen werk maken van duurzaam denken en doen. Met hoofd, hart en handen zetten zij stappen om duurzaamheid een vaste plek in de school te geven. Leerlingen worden uitgenodigd om in actie te komen en ervaren welke bijdrage zij kunnen leveren aan een duurzame samenleving. Hierbij ontdekken ze hun eigen waarden, interesses en talenten. Zo wordt duurzaam denken en doen gaandeweg vanzelfsprekend!

Al meer dan 59.000 scholen in maar liefst 68 landen zijn actief binnen Eco-Schools. In Nederland zijn meer dan 160 scholen actief binnen Eco-Schools. Tijdens het proces komen scholen in aanmerking voor het Bronzen certificaat en het Zilveren certificaat van Eco-Schools.

Aanpak

Eco-teams aan zet

De kern van Eco-Schools is dat leerlingen centraal staan. Zij vormen dan ook het hart van het Eco-team. Dit is een groep leerlingen die de school van binnenuit verduurzaamt. Samen geven zij invulling aan het motto van Eco-Schools: student-led change. Daarin worden ze ondersteund door volwassenen, zoals docenten en de conciërge. Ook anderen binnen én buiten de school kunnen betrokken worden.

https://eco-schools.nl/ 

Klik hier voor informatie over alle voorgaande edities >>>

Vragen? Vraag het onze experts
a fair furniture company