Het begin van de cirkel

Nieuw circulair

Doorgaans hebben de ‘second life’-opties een hogere circulaire waarde dan de aanschaf van nieuw meubilair, omdat er bij de productie grondstoffen en bewerkingen nodig zijn. Toch hebben we door onze inspanningen ook ons nieuwe meubilair zo circulair mogelijk gemaakt. Dit hebben we gedaan door in ons gehele proces, van de gebruikte grondstoffen tot onze slimme oplossingen, te kiezen voor de optie met de hoogste circulaire waarde. Als je wilt kiezen voor de aanschaf van nieuw (onderwijs)meubilair met een zo hoog mogelijke circulariteitswaarde ben je bij Eromesmarko dus ook aan het juiste adres!

Functies combineren

Meubilair overbodig maken

Naast een optimale levenscyclus zijn we bij ons productontwerp ook continu bezig met slimme oplossingen die op andere manieren de circulariteit van het onderwijsinterieur bevorderen. Zo hebben we een aantal artikelen die de functie van twee of meer traditionele meubelstukken vervullen. Meerdere meubelen kunnen daardoor bij een nieuw inrichtingsproces vervangen worden door één nieuw product. Denk aan onze Flexstool die in collegezalen zowel in hoorcollegeopstelling als in groepswerkopstelling inzetbaar is. Een ander voorbeeld is de zit/statafel waarmee docenten zowel zittend als staand instructie kunnen geven, die ook dienst kan doen als extra aflegtafel of werktafel in kringopstellingen. Uiteraard zijn ook in hoogte verstelbare werkplekken en zit/stawerkplekken, die de functie van een traditioneel bureau en een stawerkplek inullen, hier een goed voorbeeld van. Hiermee besparen we op de milieu-impact van de meubelen die overbodig zijn geworden. Daarnaast stelt het onderwijsinstellingen in staat om efficiënter in te richten en zo meer leerlingen of studenten op een verantwoorde manier les te geven in elke gegeven ruimte. In geval van nieuwbouw kan het zelfs resulteren in minder benodigde vierkante meters of een indeling met meer ‘vrije’ ruimte zoals een schooltuin.

Een efficiënte combinatie

Flexibel inrichten en meubeldelen

Andere voorbeelden van slimme oplossingen die bijdragen aan circulariteit zijn het stimuleren van het delen van leer- en werkplekken en flexibel inrichten. Een concept dat hieraan bijdraagt is het op-1-hoogte werken, dat we bijvoorbeeld vormgeven met ons Gripz Flex- en Levo-leerlingmeubilair voor het basisonderwijs. Doordat alle leerlingen ongeacht hun lengte ergonomisch verantwoord gebruik kunnen maken van hetzelfde verstelbare meubel, kan een school gemakkelijker tussen lokalen schuiven. Daardoor hoeft er minder meubelvoorraad aangehouden te worden. Als bijkomende voordelen zorgt deze aanpak voor een visueel rustig lokaal en gelijkwaardigheid tussen de leerlingen. Ook in het voortgezet en hoger onderwijs kunnen multifunctioneel inzetbare meubelen beter invulling geven aan alle wensen en eisen van de studenten die deze meubels zo kunnen delen, ongeacht hun specifieke activiteit op het moment van gebruik.

Minimale tafel- en stoelpootafdruk

Uitstootvermindering

We proberen de milieu-impact van onze inrichtingen niet alleen te minimaliseren door de behoefte aan meubilair te verkleinen, maar ook door de impact van ieder afzonderlijk meubel minimaal te houden. Zo werken we met lokale grondstoffen (voornamelijk uit Nederland of anders uit West-Europa) en een compleet Nederlandse productie. Dit zorgt voor een minimaal aantal transportkilometers, wat de totale CO₂-voetafdruk van de producten tot 50% kan reduceren ten opzichte van uit Azië geïmporteerde producten. Ook werken we nauw samen met onze toeleveranciers, waarmee we contractuele afspraken rondom duurzaamheid hebben vastgelegd. Zelfs naar de strenge Nederlandse maatstaven hebben we de productie geoptimaliseerd om zo efficiënt en uitstootvrij mogelijk te werken. Onze fabriek in Wijchen is een van de schoonste in Nederland en voldoet met een minimale CO₂-uitstoot dankzij zonnepanelen, warmteterugwinning en dergelijke aan de GPR8-norm. Daarnaast produceren we zo goed als 100% afvalvrij omdat al onze afvalstoffen op dezelfde manieren gerecycled kunnen worden als het retourgenomen meubilair.

De cirkel rondmaken

Hernieuwbare materialen

Toch valt er nog niet aan te ontkomen dat er voor de productie van (onderwijs)meubilair nieuwe grondstoffen nodig zijn. Wij kiezen er daarbij wel voor om veel aandacht te besteden aan duurzame, hernieuwbare materialen. Dit heeft bijvoorbeeld al geleid tot de ontwikkeling van veel nieuwe plantaardige, biobased grondstoffen zoals de stoelkuip van de Hemp-stoel van hennep en biohars die is verkozen tot most renewable material of the year 2021. Daarnaast zijn veel van onze grondstoffen niet alleen recyclebaar, maar ook gerecycled. Bijvoorbeeld het vilt van de Felt-stoel dat uit PET-plastic gewonnen is of het PP-regeneraat van onze Finn-stoelkuip, Wybelt-kruk, Honey en Level-lade, dat voor 100% bestaat uit gerecycled plastic. Na gebruik kunnen ze dus ook weer opnieuw hergebruikt worden voor een nieuwe Finn, Wybelt, Honey of Level en zo ontstaat er een oneindig meubel. Zo maken we de cirkel weer rond!

<<< Terug naar hoofdpagina                                                                     Verder naar circulaire successen >>>

Vragen? Vraag het onze experts
a fair furniture company