Samen groeien met plezier

Basisschool de Sprong, Oirsbeek

Ruimte bieden voor missie en visie

De aanleiding

In 2001 kreeg Kindcentrum Oirsbeek, bestaande uit basisschool De Sprong, een peuter-, kinder- en een buitenschoolse opvang, een vooruitstrevend nieuw gebouw. Door onder meer de traditionele inrichting konden de mogelijkheden van het gebouw helaas nog niet ten volste benut worden. Bovendien moest de eigen missie, ‘samen groeien met plezier’, meer tot uiting komen in het gebouw. Het werd dus hoog tijd voor een interieur dat optimaal aan zou sluiten bij de nieuwe gebouwindeling, onderwijsvisie en de vooruitstrevende gedachte van de school. Mede dankzij Eromesmarko is die er nu!

Vragen over dit project?
bellen+31 (0) 247 502 300 belleninfo@eromesmarko.nl

Open structuur met flexibele indelingsmogelijkheden

Het gebouw

Het gebouw van KC Oirsbeek bestaat uit drie verdiepingen, twee boven elkaar en een soort vide ertussenin. De open structuur van het gebouw, met brede gangen en de mogelijkheid om wanden flexibel weg te schuiven, faciliteert het geven van vooruitstrevend onderwijs maximaal. Zo konden er zeer gemakkelijk ‘verwerkingsplekken’ buiten de lokalen worden gecreëerd waar de kinderen uitgenodigd en geprikkeld worden om samen te werken.

Expertise Eromesmarko ingezet bij creëren optimale akoestiek

Het proces

Gezamenlijk is het onderwijsteam van BS De Sprong met Eromesmarko tot een invulling gekomen van dit moderne gebouw. Directeur Ward Wijnands vertelt: “Allereerst zijn we met de leerkrachten van de onderbouw in de inspiratiecampus in Wijchen geweest om alle wensen en mogelijkheden op elkaar af te stemmen; welke keuzes konden we maken en welke implicaties had dit voor ons dagdagelijks werken? Dit heeft geresulteerd in een eerste draft aan tekeningen en plannen.”

“Toen bleek dat we vanuit onze stichting de ruimte kregen om het hele gebouw aan te pakken, is de bovenbouw ook meegenomen bij het maken van tekeningen en plannen. Ook hebben we, met behulp van de expertise van Eromesmarko, goed gekeken naar de bouwtechnische aanpassingen op akoestisch gebied om nog beter gebruik te kunnen maken van de buitenruimten en de kinderen ook fysiek uit de klas te laten komen.”

Alle randvoorwaarden voor toekomstbestendig onderwijs aanwezig

Het resultaat

Wijnands is erg te spreken over de uiteindelijke inrichting: “Het resultaat mag er zijn! We hebben klassen waarbij de kinderen geen vaste werkplekken meer hebben en buitengebieden waar per ‘bouw’ groepsoverstijgend gewerkt kan worden. Ook is ons gebouw voorzien van anti-allergene vloerbedekking en akoestische panelen aan de balustrades. Met deze nieuwe inrichting zijn alle randvoorwaarden om toekomstbestendig onderwijs te geven aanwezig.” Ook over de samenwerking met Eromesmarko is Wijnands positief: “De mogelijkheden van ons gebouw zijn verenigd met de inrichting, mede dankzij de adviezen van Patricia en het aanbod van Eromesmarko.”

Betrekken van kinderen bij totstandkoming nieuwe glijbaan

De missie

En de missie, ‘samen groeien met plezier’? Die heeft De Sprong zichtbaar gemaakt door de kinderen bij het inrichtingsproces te betrekken. Er is een speciaal kindpanel samengesteld met afgevaardigden uit groep 4 tot en met 8. Hun input is meegenomen bij het maken van de keuzes voor wat misschien wel de eyecatcher van het gebouw is geworden: er is een heuse glijbaan verrezen!

a fair furniture company