Zorg voor rust en veiligheid met de juiste onderwijsinrichting

Onderwijsinrichting

Binnen veel scholen wordt er niet veel aandacht besteed aan de onderwijsinrichting. Tafels en stoelen worden vaak pas vervangen als het niet meer verantwoord is om ze te gebruiken. Op deze manier hoeft een school niet vaak nieuwe meubels aan te schaffen. Als je lang wacht met het vervangen van de onderwijsinrichting kan dit gevolgen hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarom maakt Eromesmarko zich hard voor goede meubels op scholen. Vandaar dat wij als doel hebben om iedere school aan de beste onderwijsinrichting te helpen.

Belang van goede onderwijsinrichting

Veel onderwijsinstellingen zien het belang van een goede schoolinrichting (nog) niet in. Daarom kan het lang duren voordat meubels vervangen worden. Bij Eromesmarko zijn we ervan overtuigd dat de leeromgeving van invloed is op de kwaliteit van het onderwijs. Wanneer een onderwijsinstelling op de juiste manier is ingericht, zorgt dit namelijk voor rust en een veilig gevoel. Dit heeft niet alleen effect op leerlingen, maar ook op medewerkers van een school. Een goede onderwijsinrichting nodigt bovendien uit tot creativiteit en vernieuwing. Reden genoeg om het schoolmeubilair regelmatig onder de loep te nemen.

Leeromgeving die aansluit bij kernwaarden

Je verwacht mogelijk dat het maken van schoolmeubels het primaire doel is van Eromesmarko, maar dit is niet het geval. Wij creëren namelijk een omgeving die aansluit bij de kernwaarden van de school. Door de onderwijsrichting hierop aan te passen, ontstaat er een omgeving waarin leerlingen zo optimaal mogelijk kunnen leren. De inrichting zorgt er bovendien voor dat medewerkers op een prettige manier kunnen werken en lesgeven op school. Tot slot zorgt de juiste onderwijsinrichting ervoor dat een school een fijne plek wordt om elkaar te ontmoeten.

Kies voor circulaire meubels

Circulair ondernemer behoort tegenwoordig tot de orde van de dag. Ook als onderwijsinstelling kun je hier niet langer omheen. Om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van uitstoot, vervuiling en uitputten van natuurlijke bronnen, hebben veel scholen duurzaamheidsdoelen opgesteld. Eromesmarko kan jou helpen deze doelen te verwezenlijken. Wij kunnen de huidige inrichting van jouw school namelijk vervangen door circulaire meubels. Binnen ons bedrijf is alle kennis aanwezig op het gebied van circulair inrichten. Hierdoor denkt en werkt Eromesmarko graag met jou mee aan een zo duurzaam mogelijke onderwijsinrichting.

Wat kan Eromesmarko voor jou betekenen?

Doordat Eromesmarko actief is binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs kunnen wij nagenoeg alles voor jou betekenen. Zo kunnen wij jouw school bijvoorbeeld aan nieuwe tafels en stoelen helpen om een leslokaal opnieuw in te richten. Naast schoolmeubels voor leslokalen ben je bij ons ook aan het juiste adres als je op zoek bent naar onderwijsinrichting voor een collegezaal. Eromesmarko kan jou bovendien helpen met het inrichten van zelfstudieplekken, stilteplekken, aula’s en kantines.

Vragen? Vraag het onze experts
a fair furniture company