Onderdeel uitmaken van de oplossing

Circulair inrichten

We worden wereldwijd steeds meer geconfronteerd met grote maatschappelijke problemen als uitstoot, vervuiling en het uitputten van natuurlijke bronnen. Veel onderwijsinstellingen dragen hun steentje bij aan de oplossing voor deze problematiek met het instellen van steeds ambitieuzere duurzaamheidsdoelen. Om deze te behalen wordt er meer en meer aandacht besteed aan een volledig circulair inrichtingsproces, maar hoe krijgt dat in de praktijk vorm?

Meubilair en opties in kaart

Inventarisatie

Onze aandacht voor circulair inrichten begint al vóór het bestellen van het nieuw meubilair. Met een speciaal door ons ontwikkelde inventarisatiescan-app brengen wij in kaart welk meubilair op alle locaties aanwezig is en wat de technische staat en mogelijkheden met dit meubilair zijn. Daarmee hebben wij het gereedschap in huis om zoveel mogelijk in iedere interieurbehoefte te kunnen voorzien met bestaand meubilair. Ook als je het niet wenselijk vindt om het bestaande meubilair aan te houden, kunnen wij aan de hand van de app in één oogopslag zien waar dit meubilair nog wel ingezet kan worden. Dit kan dan zowel intern als bij een van de vele andere onderwijspartners waarmee we een circulair traject hebben lopen. Zo halen we het maximale uit bestaand meubilair.

Van app tot awareness

Brede ondersteuning

Bovendien geeft de inventarisatie-app inzicht in de status van het aanwezige meubilair. Dit faciliteert optimaal onderhoud ten behoeve van levensduurverlenging en het vergemakkelijkt eventuele revitalisatie na de gebruiksperiode. Zo komt het ook de circulariteit verder ten goede. Naast onze inventarisatie-app denken we natuurlijk ook op andere fronten mee over circulariteit. Wij helpen bijvoorbeeld om je duurzaamheidsambities en initiatieven zichtbaar te maken voor het grotere publiek. Een circulaire inrichting mag namelijk gezien worden! Daarvoor hebben we de bijzondere accessoires van ons label Zooi en we kunnen verschillende informatieve en interactieve interieurelementen en projecten op maat plaatsen. Zo betrekken we het onderwijsteam, leerlingen, ouders, studenten en/of bezoekers actief bij (het belang van) circulariteit!

<<< Terug naar hoofdpagina                                                                     Ga verder naar levensduurverlenging >>>

Vragen? Vraag het onze experts
a fair furniture company